Хоол унд

Playtime наадмын зааварчилгаа

 

Наадмын талбайд хоолны үйлчилгээ явуулах газруудын мэдээлэл одоогоор тодорхойгүй байна.