Бусад үйлчилгээ

Playtime наадмын зааварчилгаа

 

Наадмын талбайд худалдаа үйлчилгээ явуулах газруудын мэдээлэл одоогоор тодорхойгүй байна.